Logo - Be-you

 

Chok og traume behandling

Chok, traume og de efterfølgende processer i nervesystemet er tilstande, som de fleste mennesker har oplevet.

Normalt har nervesystemet en naturlig evne til selvregulering dvs. at kunne bevæge sig i de forskellige dele af nervesystemet.

Ved akutte chok og længerevarende traumatisering sker denne regulering hos mange mennesker ikke af sig selv, og dette medvirker, at kroppen ofte bliver fastlåst/fastfrosset i en kronisk choktilstand.

Dette fastlåste og alt for høje stressniveau gør, at kroppen begynder at få symptomer som smerter, angst og depressioner, som over tid kan blive kroniske.


Det er disse personer med behov for chok og traume behandling, vi møder som behandlere, der har en bred vifte af symptomer både fysiske og følelsesmæssige, som præger deres dagligdag.

Akutte chok og traumatisering hænger uløseligt sammen med hjernens, nerve- og hormonsystemet dannelse, tidligere erfaringer med følelsesmæssige overgange og evne til selvorganisering.

Tidlig traumatisering/hjernens og nervesystemets dannelse og stressresponssystem
Resiliens betyder ikke bare at overleve en chokerende oplevelse. Det indebærer både at trives med dette, at kunne genfinde en ny balance og at kunne komme videre med sit liv.

Resiliens er afhængig af personens tidligere udvikling, og de erfaringer nerve- og hormonsystemet/kroppen har gjort sig omkring bevægelighed, plads til at reagere, støtte og omsorg fra omgivelserne. Dette giver evnen til coping i forhold til senere svære belastninger/kriser i livet.

I hvert udviklingstrin for barnet er der et aktiverende og et beroligende aspekt af nervesystemet, hvis dannelse afhænger af kontakten i den tidlige tilknytning mellem barnet og de voksne.

Dannelse af nerve- og hormonsystemet i den tidlige tilknytning giver erfaringer, som et polart system, der arbejder sammen, bevæger sig sammen, hentes sammen og opbygger kapacitet i nervesystemet.

Erfaringer, som på et dybt niveau, gør det muligt at arbejde med negative hændelser/belastninger, så de ikke fastlåses, men bevæger og reorganiserer sig til en ny balance.

Hvis der sker traumatiseringer indenfor de første par år i barnets liv, vil det ske på et vitalt tidspunkt, hvor selve strukturen og organiseringen af hjernen, nerve og hormonsystem og vævet danner sig.

Det betyder, at hvis nervesystemet er dannet under kraftig stress, eksempelvis at barnet er blevet gjort meget bange alt for tidligt, vil der hos dette barn (evt. senere i voksenlivet) være et alt for hurtigt og på sin vis mangelfuldt stressresponssystem, en uhensigtsmæssig regulering af nervesystemet, og dette giver en øget sårbarhed, manglende resiliens overfor senere belastninger/chok og traumatiseringer i livet. Dette vil have stor betydning for den unge/voksnes måde at håndtere sit liv, sin krop og sine følelser på.

Der vil ofte være færre ressourcer, mindre modstandskraft og flere kroniske symptomer hos denne person med en tilstand af chok eller traume.

Akutte chok
Akutte chok - nervesystemets naturlige regulering - ressourcer.

Ved mere akutte chok og traumatisering vil nervesystemets naturlige regulering være ude af balance.
Hvis choktilstanden i kroppen ikke efterfølgende narturligt regulerer sig, fastlåses mange mennesker kronisk i disse tilstande, og dette svækker hele organismen over tid. Dette kan give sig udtryk i kroniske stresstilstande som angst, rædsel, raseri, smerter og spise- eller søvnproblemer eller modsat som kollaps, lammelse og depression, dissocering, diffuse smerter og over tid mange kroniske symptomer. Ofte ses disse tilstande blandet sammen hos mennesker med ubearbejdet/fastlåste chok.

Hos Be-you har vi mange års erfaring i at genkende og behandle disse tilstande i kroppen/nervesystemet - både hos os selv og hos vores klienter - og vi kan hjælpe med at regulere kroppens tilstand tilbage til en ny balance.