Logo - Be-you

Åndedrættet er livets forudsætning                                                                           

Den dybe vejrtrækning giver langsomme og afslappende åndedrag, der støtter kroppens afspænding.
Det gør at hjernens elektriske aktivitet ændres fra de stimulerende betabølger til de beroligende alfabølger og det ændrer  hjernens opfattelse af stress og smerte, så vi bliver mere afslappede og  tolerante.mellemgulvs musklen

Du kan bevidstgøre brugen af åndedrættet, og dermed modvirke smerte og spændinger i kroppen, fx. når du er hos tandlægen.
Åndedrættet er broen mellem krop-sjæl. Derfor har oplevelser tidligere i vores liv, og den måde vi nu lever vores liv på, en stor indflydelse på, hvordan vi trækker vejret. Dit åndedræt påvirkes af alt, hvad du gør


Mange mennesker udnytter ikke deres fulde åndedrætsvolumen. De trækker fx. ikke vejret ned i maven, eller har i det hele taget en overfladisk vejrtrækning. Hvis vi ikke trækker vejret rigtigt, kan kroppen ikke forsyne cellerne med ilt og rense ud, hvorved der ophobes affaldsprodukter. Det kan resultere i nedsat gennemstrømning, forsuring, inflammation og smerter. Hele 70 af kroppens slaggeprodukter forsvinder via udåndingsluften, og vi behøver frisk indåndingsluft til at rense blodet.

Det er let at glemme åndedrættet, når du bliver stresset eller koncentrerer dig om en opgave. Vejrtrækningen bliver anstrengt og overfladisk, og der kommer træthed og hovedpine

Trætheden og hovedpinen er egentlig små forgiftningssymptomer, som viser sig på grund af nedsat udrensning. At være anspændt pga stress giver også en overfladisk vejrtrækning.

Alt, hvad der påvirker dig følelsesmæssigt, påvirker også vejrtrækningen. Indestængte følelser, oplevelser og spændinger bevirker, at vi bogstaveligt holder vejret. Det skaber på sin side smerte og stivhed i kroppen.

Spændte muskler og dårlig holdning påvirker vejrtrækningen negativt. Regelmæssig afslapning og god vejrtrækning kan reducere smerter, hovedpine og andre symptomer. 
Vejrtrækning med maven giver bedre iltoptagelse i blodet, og et roligere og mere jævnt åndedræt. Det stimulerer bughulens organer, så tarmens peristaltiske bevægelser øges og tømningen lettes. Med et fordybet åndedræt bliver muskler masseret indefra, cirkulationen og stofskiftet bliver stimuleret og vigtige organfunktioner bliver understøttet.

Et tilstrækkeligt åndedræt er forudsætningen for forarbejdelse af de næringsstoffer, som vedligeholder kroppen, forsyner den med energi og understøtter alle nødvendige livsprocesser.

Gennem åndedrætsarbejdet tilstræbes det, at bringe kroppen i en ”idealspænding”. Såvel i over- som underspændt muskulatur aftager bevægelsen udgående fra åndedrættet, og dermed den bløde indre massage.

Hvis du ikke trækker vejret rigtigt, kan kroppen ikke forsyne cellerne med ilt og rense ud, hvorved der ophobes affaldsprodukter. Det kan resultere i nedsat gennemstrømning, forsuring, inflammation og smerter. Hele 70 af kroppens slaggeprodukter forsvinder via udåndingsluften, og vi behøver frisk indåndingsluft til at rense blodet.